Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Προκήρυξη 2ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης»