Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 19 ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ( 19 ATHENS MODEL UNITED NATIONS)