Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016

Αναμορφωμένος Πίνακας Εκλογέων για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Χανίων κατά την ψηφοφορία της Παρασκευής 08-01-2015