Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ

προκήρυξη εκδρομής ΓΕΛ Παλαιόχωρας

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ