Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Ανακοινοποίηση της 13ης Ανακοίνωσης ΠΥΣΔΕ!

Ανακοινοποιούμε τη με ημερομηνία 23-09-2015 Ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ, μόνο ως προς την παράγραφο 1.α. Αντί του "όσοι δεν συμπληρώνουν ωράριο τουλάχιστον 12 ώρες" στο ορθό : "(οι έχοντες ακάλυπτο ωράριο από 12 ώρες και άνω ...)"

Ανακοινοποίηση