Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΑΛ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Σ..Σ.Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τα Πρακτικά του Συνεδρίου της Δ.Δ.Ε.-Σ.Σ.Ν. Πιερίας-Ι.Μ. Κίτρους «Η εικόνα του ‘άλλου’ στην εποχή μας και τον τόπο μας, ψυχοκοινωνι-κές και ποιμαντικές προσεγγίσεις. Σύγχρονες μορφές βίας», 7-8/5/15 στην Κα-τερίνη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Πιερίας: http://srv-dide.pie.sch.gr/dide/modules/news/article.php?storyid=2474