Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Μοριοδότηση των υποψήφιων Δ/ντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης

Ανακοίνωση
ΛΗΨΗ Πίνακα Μορίων 1η Ανάρτηση
Επειδή ο πίνακας μορίων είναι εκτενής χρειάζεται να τον κάνετε πρώτα λήψη στον υπολογιστή σας.