Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

Ήρθε γράμμα στο Σχολείο από τον Γ. Βασιλειάδη/ το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς