Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ