Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ