Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Θ.Δ. "ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"-Κ.Π.Ε.ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ