Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΟΙΣΜΟΥ Α΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16