Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Ετήσιο Μνημόσυνο στη Μνήμη των Τροχαίων Θυμάτων - Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Τροχαίων Δυστυχημάτων "Πολέντα"