Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2015 στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου και στον Δημοτικό Κήπο