Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ"