Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Παράταση και σύναψη νέων ατομικών συμβάσεων καθαριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α’)