Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Τριήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα "Ο παιδαγωγικός Ηγέτης ως σχεδιαστής εκπαιδευτικής πολιτικής και ως εμπνευστής ήθους στην κοινότητα μάθησης του σχολείου του"